Ώρες Προσέλευσης Εξέτασης Μαθήματος “Γλώσσα Προγραμματισμού C”

Για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4 “Γλώσσα Προγραμματισμού C” ισχύουν οι παρακάτω ώρες προσέλευσης: ΕΞΕΤΑΣΗ: 8:15-09:05 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SAL*** M. ΓΑΛ*** Α. ΔΙΑΜ*** Π. ΚΟΥ***Ι Α. ΛΑ***Σ Θ. ΜΟΥ*** Δ. ΝΙΚ**** Ε. ΠΕΤΡ***** Π. ΤΟΠ**** Α. ΤΣΙΡ**** Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (WEB & GAMES) ΓΕΩΡΓΑ**** Δ. ΓΕΩΡΓΟ*** Δ. ΕΞΕΤΑΣΗ: 9:10-10:00 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (WEB […]