Για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4 “Γλώσσα Προγραμματισμού C” ισχύουν οι παρακάτω ώρες προσέλευσης:

ΕΞΕΤΑΣΗ: 8:15-09:05

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
SAL*** M.
ΓΑΛ*** Α.
ΔΙΑΜ*** Π.
ΚΟΥ***Ι Α.
ΛΑ***Σ Θ.
ΜΟΥ*** Δ.
ΝΙΚ**** Ε.
ΠΕΤΡ***** Π.
ΤΟΠ**** Α.
ΤΣΙΡ**** Γ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (WEB & GAMES)
ΓΕΩΡΓΑ**** Δ.
ΓΕΩΡΓΟ*** Δ.

ΕΞΕΤΑΣΗ: 9:10-10:00

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (WEB & GAMES)

ΔΡΙ*** Θ.
ΔΡΟΥ**** Α.
ΚΟΥ**** Ε.
ΚΩΣ**** Δ.
ΚΩΤ***** Ρ.
ΛΑΖ***** Ι.
ΜΠΑ**** Χ.
ΠΑΥ**** Γ.
ΡΟΔ***** Θ.
ΣΟΥ**** Μ.
ΣΟΥ****
ΤΖΟΥ***** Α.
ΧΑΡ***** Π.